Oranice bez granice

Proces EU integracija u oblasti poljoprivrede smo, nizom događaja organizovanih u saradnji sa Kancelarijom specijalnog predstavnika EU u BiH, približili domaćim poljoprivrednicima, stručnjacima i javnosti.

Na prepunim forumima u 10 gradova širom BiH, te kroz edukativne video-materijale i opsežnu PR kampanju, aktuelizovali smo važna pitanja i dostupnima učinili odgovore na mnoga goruća. Sam klijent je istakao da je kampanja bila jedna od najboljih koju su do tada realizovali sa nekim partnerom iz BiH.

  • Klijent Kancelarija specijalnog prestavnika EU u BiH
  • Web lokacija europa.ba
  • Period 2017. godina
  • Podijeli