Pokrenuli smo vlastitu „Akademiju znanja“

Kako smo 2019. godinu posvetili rastu i razvoju, sa našim partnerima iz agencije „Skills“ iz Beograda, osmislili smo vlastitu „Akademiju znanja“ koja podrazumijeva niz treninga.

Treninzi obuhvataju različite teme, koje su primjenjive u poslovnom životu gotovo svakog pojedinca i kompanije, kao i one koje su specifične i veoma važne za našu industriju. Akademijom smo obuhvatili znatan broj zaposlenih; top menadžment, srednji menadžment, kao i projekt menadžere, cjelokupan klijent servis i zaposlene koji su na poziciji operativnih vođa i asistenata.

Dragan Đorđević, direktor „Skills“-a, prve trening i HR agencije u Srbiji, koji je i vodio neke treninge, pojašnjava da su u pitanju „soft skills“ vještine komunikacije, poput tehnike prodaje, pregovaranja, rad sa klijentima i trening rukovođenja firmom. Svrha tih treninga je, s jedne strane, unapređenje rada agencije, a s druge, unapređenje rada s klijentima, tako da i oni mogu da vide korist od ove „Akademije znanja“.

„Tako je, sve te ’meke veštine’ komunikacije su upravo u toj funkciji – olakšavanje komunikacije u firmi i sa klijentima. Radili smo, na primer, asertivnu komunikaciju, gde smo učili da iz svake situacije, sa svakom osobom izvučemo najbolje od nje, ali i od sebe. Isto tako, svi mi imamo loš dan, nekad treba da kontaktiramo sa ’teškim’ osobama i slično, tako da tokom ovih treninga učimo i da kroz komunikacione tehnike minimiziramo štetu u takvim okolnostima“, navodi Đorđević.

I Brankica Janković, direktorica Aquarius-a, naglašava da su edukacije neophodne, kako stručne, tako i one koje pružaju bolje vještine u poslovnom svijetu. Takođe, navodi da su u vrijeme kada je svaki dan ispunjen poslom, koji iziskuje mnogo energije i mentalnog rada, edukacije, pored samog sticanja znanja i vještina, prilika i da zastanemo, razmislimo o sebi, gdje se nalazimo, a gdje želimo biti, u čemu smo dobri, a u čemu možemo biti bolji.

„Učiti i rasti je naše opredjeljenje, jer duboko vjerujemo da je jedino takav pristup ispravan. Posebno u ovo vrijeme koje se odlikuje brzim promjenama, novim tehnologijama i znanjem, koje treba savladati i kojima treba vladati. Tako da, smatram da za svakoga ko je okrenut napretku gotovo da ne postoji izbor, već je to imperativ. Naravno, kada još uz to volite da učite, kao mi, onda sve to postaje i zadovoljstvo“, istakla je ona.

 


Podijeli