Infiniti - Mašta je važnija od znanja

„Mašta je važnija od znanja“, rekao je Ajnštajn. Mi smo maštali i izmaštali multimedijalni projekat Infiniti, koji je u prvoj fazi pokrenut kao naučna TV emisija i časopis, a potom je izrastao u Festival nauke koji je pokazao da i širu zajednicu interesuje ono što se u nauci dešava, samo ako joj se ponudi na njoj razumljiviji i zanimljiviji način.

Hiljade posjetilaca koji su prošli prezentacionim salama Festivala nauke i napustili ga uz vidno oduševljenje govore u prilog tome da smo zajedno sa naučnom zajednicom na dobrom putu da se toj sferi dodjeli zasluženo mjesto koje joj pripada u svakodnevnom životu svih nas. Projekat je pratio i časopis Infiniti, kao i istoimena TV emisija.

  • Klijent Ministarstvo nauke i tehnologije RS
  • Web lokacija vladars.net
  • Period 2012. godina
  • Podijeli
INFINITY | Agencija AQUARIUS | Banja Luka